Търговски Софтуер

Microinvest Data Collector

Чрез Microinvest Handy се автоматизира пълния набор от изнесени дейности на търговските представители. С  приложението можете: Да извършвате...
Прочетете повече

Microinvest Handy

Авангардно мобилно приложение за разносна търговия Microinvest Handy представлява модерно мобилно приложение, с цел отдалечено въвеждане...
Прочетете повече

Microinvest Баркод принтер Pro

Microinvest Barcode Printer Pro е програма от ново поколение за създаване и разпечатване на баркод етикети, работеща както...
Прочетете повече

Microinvest Архиватор Pro

Microinvest Архиватор Pro е автоматична архивираща система за работа със сървъри, която осигурява следните функции: Архивиране на...
Прочетете повече

Microinvest Хотел Pro

Microinvest Хотел Pro предоставя възможност на собствениците или мениджърите на хотели да оптимизират административни задачи, като същевременно...
Прочетете повече

Microinvest Склад Pro Light

Microinvest Склад Pro Light е иновативен продукт, разработен, за да отговори на нуждите на всички видове търговски обекти:...
Прочетете повече

Microinvest Склад Pro

Microinvest Склад Pro е гъвкава система за управление на стоковите наличности и паричните потоци на фирмите. Програмата...
Прочетете повече