Софтуер

Пакет Microinvest Пакет „Хотел + Ресторант „

Пакетът  „Хотел+Ресторант“ е подходящ за хотел с ресторант, бар или лоби, като включва всички модули...
Прочетете повече

Пакет Microinvest „Хотел + Ресторант“

Пакет „Хотел+Ресторант“ е подходящ за хотел с ресторант, бар или лоби, като включва всички модули...
Прочетете повече

Пакет Microinvest „Fiscal +“

Пакетът Fiscal+ е подходящ за малък и/или среден търговски обект като включва всички модули, предназначени...
Прочетете повече

Пакет Microinvest „Target +“

Пакетът Target+ е подходящ за малък търговски обект и включва всички модули, предназначени за работа...
Прочетете повече

Пакет Microinvest „Complex“

Пакетът Complex включва всички модули за организацията на цялостната търговска и счетоводна дейност на едно...
Прочетете повече

Счетоводен пакет Microinvest „Аccount“

Пакетът Account включва всички модули за организацията на счетоводната дейност на едно работно място. Пакетът...
Прочетете повече

Microinvest Data Collector

Чрез Microinvest Handy се автоматизира пълния набор от изнесени дейности на търговските представители. С  приложението можете: Да извършвате...
Прочетете повече

Microinvest Handy

Авангардно мобилно приложение за разносна търговия Microinvest Handy представлява модерно мобилно приложение, с цел отдалечено въвеждане...
Прочетете повече

Microinvest Баркод принтер Pro

Microinvest Barcode Printer Pro е програма от ново поколение за създаване и разпечатване на баркод етикети, работеща както...
Прочетете повече

Microinvest Архиватор Pro

Microinvest Архиватор Pro е автоматична архивираща система за работа със сървъри, която осигурява следните функции: Архивиране на...
Прочетете повече