Софтуерни Пакети

Пакет Microinvest Пакет „Хотел + Ресторант „

Пакетът  „Хотел+Ресторант“ е подходящ за хотел с ресторант, бар или лоби, като включва всички модули...
Прочетете повече

Пакет Microinvest „Fiscal +“

Пакетът Fiscal+ е подходящ за малък и/или среден търговски обект като включва всички модули, предназначени...
Прочетете повече

Пакет Microinvest „Target +“

Пакетът Target+ е подходящ за малък търговски обект и включва всички модули, предназначени за работа...
Прочетете повече

Пакет Microinvest „Complex“

Пакетът Complex включва всички модули за организацията на цялостната търговска и счетоводна дейност на едно...
Прочетете повече

Счетоводен пакет Microinvest „Аccount“

Пакетът Account включва всички модули за организацията на счетоводната дейност на едно работно място. Пакетът...
Прочетете повече